Συγγραφή: με ή χωρίς συνεργασία

Blogger


http://www.blogger.com/home

Bluefish


http://bluefish.openoffice.nl/

Classical Text Editor


http://cte.oeaw.ac.at//

Collation Works


http://interedition-tools.appspot.com/

Collin's Parser


http://people.csail.mit.edu/mcollins/code.html

Commentpress


http://www.futureofthebook.org/commentpress/

Concordance


http://www.concordancesoftware.co.uk/

Editors' Notes


http://editorsnotes.org/

EduBlogs


http://edublogs.org/

LiveJournal


http://www.livejournal.com/

Markdown


http://daringfireball.net/projects/markdown/

Mellel


http://www.redlers.com/mellel.html

NoodleTools


http://www.noodletools.com/

OpenOffice


http://www.openoffice.org

Participad


http://participad.org/

PressBooks


http://pressbooks.com/

Scalar


http://scalar.usc.edu/anvc/?page_id=6

ScribTeX


http://www.scribtex.com/

Scrivener


http://www.literatureandlatte.com/scrivener.php


Sigil


http://code.google.com/p/sigil/

Subversion Version System (SVN)


http://subversion.apache.org/

TEI Boilerplate


http://dcl.slis.indiana.edu/teibp/

TextExpander


http://smilesoftware.com/TextExpander/index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html

Tumblr


https://www.tumblr.com/

TypePad


http://www.typepad.com/

Wordpress


http://wordpress.org/

WorkTop


http://cs.brown.edu/~bcz/worktop/

WriteRoom


http://www.hogbaysoftware.com/products/writeroom

Yutzu


http://www.yutzu.com/


Bamboo HUBzero Work Space


http://www.projectbamboo.org


Bibliopedia


http://www.bibliopedia.org

brat rapid annotation tool


http://brat.nlplab.org/

BuzzData


http://buzzdata.com/

Commentpress


http://www.futureofthebook.org/commentpress/

Community Contributed Collection (CoCoCo)


http://projects.oucs.ox.ac.uk/runcoco/resources/cococo.html

Confluence


http://www.atlassian.com/software/confluence/overview

Dropbox


https://www.dropbox.com/

Edit Flow


http://editflow.org/

Editors' Notes


http://editorsnotes.org/

Evernote


http://evernote.com/

FromThePage


http://beta.fromthepage.com/

Google Docs


http://docs.google.com

Google Drive


http://drive.google.com

HUBzero


http://hubzero.org/

iAnnotate


http://www.branchfire.com/iannotate/

Jumpchart


https://www.jumpchart.com/

Mediathread


http://mediathread.ccnmtl.columbia.edu


Office 365


http://www.office365.com/

Participad


http://participad.org/

PressBooks


http://pressbooks.com/

Pundit


http://thepund.it/

PyBossa


http://crowdcrafting.org/

SCHED*


http://sched.org/

ScribTeX


http://www.scribtex.com/

Scripto


http://scripto.org/

Sharepoint


http://sharepoint.microsoft.com/en-us/pages/default.aspx

SpiderOak


https://spideroak.com/

Substance


http://substance.io/

Subversion Version System (SVN)


http://subversion.apache.org/

T-PEN (Transcription for Paleographical and Editorial Notation)


http://t-pen.org/TPEN/

TitanPad


http://titanpad.com/

Trello


https://trello.com/

TypeWright


http://www.18thconnect.org/typewright/documents

Wikidot


http://www.wikidot.com/

WikiPack


http://wikipackit.com/


WorkTop


http://cs.brown.edu/~bcz/worktop/

Writeboard


http://37signals.com/writeboard-retired

Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις