Μεταγραφή σημειώσεων
(χειρόγραφων και ηχητικών)


ABBYY Fine Reader


http://finereader.abbyy.com/

Advene


http://www.advene.org/

Claws Tagger


http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/

CollateX


http://collatex.sourceforge.net/

digilib


http://digilib.berlios.de/

Dragon Dictation


http://www.dragonmobileapps.com/apple/dictation_overview.html

EXMARaLDA


http://www.exmaralda.org/en_index.html

Express Scribe Transcription Software


http://www.nch.com.au/scribe/index.html#101

F4


http://www.audiotranskription.de/f4.htm

FOLKER


http://agd.ids-mannheim.de/html/folker_en.shtml

FOLKER


http://agd.ids-mannheim.de/html/folker_en.shtml

FromThePage


http://beta.fromthepage.com/

InqScribe


http://www.inqscribe.com/

MacSpeech Scribe


http://www.nuance.com/for-individuals/by-product/dragon-for-mac/index.htm

Proofread Page


https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Proofread_Page

PyBossa


http://crowdcrafting.org/

Scripto


http://scripto.org/

SoundScriber


http://www-personal.umich.edu/~ebreck/code/sscriber/

T-PEN (Transcription for Paleographical and Editorial Notation)


http://t-pen.org/TPEN/

TEI Boilerplate


http://dcl.slis.indiana.edu/teibp/


Tesseract


http://code.google.com/p/tesseract-ocr/

Transana


http://www.transana.org/about/index.htm

Transcriber


http://sourceforge.net/projects/trans/files/

Transcript


http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm

Transcription Assistant


http://www.wpi.edu/academics/igsd/Projects/Venice/Center/Projects/MQP/Transcript...

Transcriva


http://www.bartastechnologies.com/products/transcriva/

TypeWright


http://www.18thconnect.org/typewright/documents

VoiceWalker


http://www.linguistics.ucsb.edu/projects/transcription/tools

Xalan


http://xalan.apache.org/

XSugar


http://www.brics.dk/xsugar/


Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις