Δημιουργία βάσης δεδομένων


AskSam

http://www.asksam.com/brochure.asp


eXist-db

http://exist.sourceforge.net/


Freebase

http://www.freebase.com/


Heurist Reference Database

http://heuristscholar.org/heurist/


MDB Tool

https://itunes.apple.com/us/app/mdb-tool-for-microsoft-access/id513995545?mt=12


Microsoft Access

http://office.microsoft.com/en-us/access


Microsoft Excel

http://office.microsoft.com/en-us/excel/


Navicat for MySQL

http://navicat.com/


Oracle Database

http://www.oracle.com/index.html


PostgreSQL

http://www.postgresql.org/


Project Quincy

http://projectquincy.rubyforge.org/


Zoho

http://www.zoho.com/creator/
Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις