Διαχείριση βιβλιογραφικών δεδομένωνBibDesk


http://bibdesk.sourceforge.net/

Bibliopedia


http://www.bibliopedia.org

BibMe


http://www.bibme.org/

BibServer


http://bibserver.org/

Bibus


http://bibus-biblio.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Bookends


http://sonnysoftware.com/

Citeline


http://citeline.mit.edu/

CiteULike


http://www.citeulike.org/

DocScanner


http://www.docscannerapp.com/

DocumentCloud


http://www.documentcloud.org/home

EndNote και EndNore Web


http://endnote.com/

JabRef


http://jabref.sourceforge.net/

Mendeley


http://www.mendeley.com/

NoodleTools


http://www.noodletools.com/

OttoBib


http://ottobib.com/

Papers


http://www.mekentosj.com/papers/iphone/

Protégé


http://protege.stanford.edu/

Qnotero


http://www.cogsci.nl/software/qnotero

Referencer


http://icculus.org/referencer/

RefWorks


http://www.refworks.com/


Scanner for Zotero


http://jmschanck.github.com/Scanner-For-Zotero/

ScholarPress Researcher


https://github.com/scholarpress/scholarpress-researcher

Sente


http://www.thirdstreetsoftware.com/site/SenteForMac.html

Log in or register to post comments


TemaTres Controlled Vocabulary Server


http://www.vocabularyserver.com/

Vitaware


https://github.com/scholarpress/scholarpress-vitaware

Zandy


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gimranov.zandy.app

Zotero


http://www.zotero.org/

ZotFile


https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/zotfile/

Zotpress


http://wordpress.org/extend/plugins/zotpress/

NoodleTools


http://www.noodletools.com/


Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις