Επικοινωνία, δημοσίευση και διάδοση αποτελεσμάτωνAll Our Ideas


http://www.allourideas.org/

Altmetric


http://www.altmetric.com/

Doodle


http://www.doodle.com/

EchoDamp


http://echodamp.com/

Edit Flow


http://editflow.org/

Exceed


http://connectivity.opentext.com/products/exceed.aspx

Google Scholar Citations


http://scholar.google.com/citations


Google+


https://plus.google.com/

PaperCritic


http://www.papercritic.com/

Piazza


https://piazza.com/

Pundit


http://thepund.it/

Skype


http://www.skype.com/intl/en-us/home////

Storify


http://storify.com/

Survey Daddy


http://surveydaddy.com

TagCrowd


http://www.tagcrowd.com/

Trello


https://trello.com/

Tweetster


http://corybohon.com/tweetster/

Twitter


https://twitter.com/


TwitterPad


http://wordpress.org/extend/plugins/twitterpad/

Wiggio


http://wiggio.com/

Academia


http://www.academia.edu/

All Our Ideas


http://www.allourideas.org/

Altmetric


http://www.altmetric.com/

arts-humanities.net


http://www.arts-humanities.net/

BibApp


http://bibapp.org/

Bibliopedia


http://www.bibliopedia.org

bitly


https://bitly.com/

BuddyPress


http://buddypress.org/

Cestagi


http://www.cestagi.com/

CiteULike


http://www.citeulike.org/

Claws Tagger


http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/

Collin's Parser


http://people.csail.mit.edu/mcollins/code.html

Commons In A Box


http://commonsinabox.org/

DSpace


http://www.dspace.org/


Edit Flow


http://editflow.org/

EPrints.org


http://www.eprints.org/

EventSeer


http://eventseer.net/

Google Scholar Citations


http://scholar.google.com/citations

Google+


https://plus.google.com/

H-Net


http://www.h-net.org/

HUBzero


http://hubzero.org/

IssueLab


http://www.issuelab.org

myPeers


http://codingseed.com/

Netvibes


http://www.netvibes.com/

Ning


http://www.ning.com/


Prezi


http://prezi.com/

Publish or Perish


http://www.harzing.com/pop.htm

SCHED


http://sched.org/

ScholarPress Researcher


https://github.com/scholarpress/scholarpress-researcher

Slideshare


http://www.slideshare.net/

Social Science Research Network


http://www.ssrn.com/

SoundScriber


http://www-personal.umich.edu/~ebreck/code/sscriber/

Storify


http://storify.com/

TagCrowd


http://www.tagcrowd.com/

Vitaware


https://github.com/scholarpress/scholarpress-vitaware

VoiceThread


http://voicethread.com/

WordPress.com


http://wordpress.com/

Adobe Illustrator


http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator

Altmetric


http://www.altmetric.com/

Annotum


http://annotum.org/

Anthologize


http://anthologize.org/

Asset Bank


http://www.assetbank.co.uk/

Blogger


http://www.blogger.com/home

Classical Text Editor


http://cte.oeaw.ac.at//

Commentpress


http://www.futureofthebook.org/commentpress/

ConfTool


http://www.conftool.net/

Dataverse


http://thedata.org/

DSpace


http://www.dspace.org/

Durationator


http://www.durationator.com/

EduBlogs


http://edublogs.org/

EPrints.org


http://www.eprints.org/

FigShare


http://figshare.com/

Github


https://github.com/

Global Translator


http://wordpress.org/extend/plugins/global-translator/

Google Scholar Citations


http://scholar.google.com/citations

ICE (Integrated Content Environment)


http://ice.usq.edu.au/introduction/about.htm

iShowU


http://www.shinywhitebox.com/ishowu-v1/


iWrite


http://www.iwriteassistant.co.uk/login.asp

Jing


http://www.techsmith.com/jing.html

Joomla


http://www.joomla.org/

LC Newspaper Viewer


http://sourceforge.net/apps/trac/loc-ndnp/

Legend Maker


http://www.zapptek.com/legendmaker/

LiveJournal


http://www.livejournal.com/

Markdown


http://daringfireball.net/projects/markdown/

Open Attribute


http://openattribute.com/

Open Conference Systems


http://pkp.sfu.ca/?q=ocs

Open Journal Systems


http://pkp.sfu.ca/?q=ojs

OpenETD


http://rucore.libraries.rutgers.edu/open/projects/openetd/

PaperCritic


http://www.papercritic.com/

Participad


http://participad.org/

Posterous Spaces


https://posterous.com/

PressBooks


http://pressbooks.com/

Prezi


http://prezi.com/

Pro Tools


http://www.avid.com/US/products/family/Pro-Tools

Publish or Perish


http://www.harzing.com/pop.htm

QuarkXPress


http://www.quark.com/

Recollection


http://sourceforge.net/projects/loc-recollect/

Roambi Lite


http://www.roambi.com/flow-overview.html

Scalar


http://scalar.usc.edu/anvc/?page_id=6

Scholastica


https://scholasticahq.com/

ScreenFlow


http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm

Screenr


http://www.screenr.com/

Sigil


http://code.google.com/p/sigil/

Sophie


http://www.sophieproject.org/

Storify


http://storify.com/


StoryKit


https://itunes.apple.com/app/storykit/id329374595?mt=8

Substance


http://substance.io/

TEI Boilerplate


http://dcl.slis.indiana.edu/teibp/

Tumblr


https://www.tumblr.com/

TypePad


http://www.typepad.com/

WebSlides


http://slides.diigo.com/help.html

Wink


http://www.debugmode.com/wink/

Yana


http://osc.hul.harvard.edu/yana/

Yutzu


http://www.yutzu.com/
Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις