Επεξεργασία εικόνας

Adobe Illustrator


http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator

Adobe InDesign


http://www.adobe.com/products/indesign.html

Clarify


http://www.clarify-it.com/

digilib


http://digilib.berlios.de/

EPrints.org


http://www.eprints.org/

ERDAS Imagine


http://geospatial.intergraph.com/tabid/84/currentid/1050/default.aspx

FotoFlexer


http://fotoflexer.com/

Frogr


https://live.gnome.org/Frogr

GIMP (GNU Image Manipulation Program)


http://www.gimp.org/

Google SketchUp


http://www.sketchup.com/intl/en/index.html

Greenshot


http://getgreenshot.org/

HyperImage


http://www.uni-lueneburg.de/hyperimage/hyperimage/idee_E.htm

ImageJ


http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html

ImageMagik


http://www.imagemagick.org/

iPhoto


http://www.apple.com/ilife/iphoto/

IrfanView


http://www.irfanview.com/

OmniGraffle


http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/

Painter


http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4030123&storeKey=us

PDF Extract


http://labs.crossref.org/styled-6/pdf_extract.html

Photoshop Express


http://www.photoshop.com/tools/overview

Picasa


http://picasa.google.com/

Picnik


http://www.picnik.com/

QuarkXPress


http://www.quark.com/

Skitch


https://skitch.com/

Snipshot


http://snipshot.com/

Sumo Paint


http://www.sumopaint.com/

TILE (Text-Image Linking Environment)


http://mith.umd.edu/tile/

UVic Image Markup Tool


http://tapor.uvic.ca/~mholmes/image_markup/index.php

XnView


http://www.xnview.com/en/xnview.html

Zoomify


http://www.zoomify.com/
Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις