Ενημέρωση - Ηλεκτρονικός αναγνώστης
Bibliogo


http://info.bibliogo.com/

GoodReader


http://www.goodiware.com/goodreader.html

Google Alerts


http://www.google.com/alerts

Google Currents


http://www.google.com/producer/currents

Google Scholar Citations


http://scholar.google.com/citations

HearPlanet


https://itunes.apple.com/app/hearplanet-lite-audio-guide/id300364135?mt=8

Nature mobile


http://www.nature.com/mobile/

Noter


http://dbelement.com/apps/noter.php

QuickVoice iP


http://www.nfinityinc.com/quickvoiceip.html

Rehersal Assistant


http://sourceforge.net/apps/trac/rehearsalassist/wiki
Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις