Παρουσίαση δεδομένων3DVIA Virtools


http://www.3ds.com/products/3dvia/overview/

Adobe After Effects


http://www.adobe.com/products/aftereffects.html

Adobe Illustrator


http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator

Adobe InDesign


http://www.adobe.com/products/indesign.html

Advene


http://www.advene.org/

ANNIS


http://www.sfb632.uni-potsdam.de/d1/annis/

Asset Bank


http://www.assetbank.co.uk/

Autodesk 3ds Max


http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=13567410&amp%3BsiteID=123112

brat rapid annotation tool


http://brat.nlplab.org/

Chartle


http://www.chartle.net/

CIrcos


http://circos.ca


HND


http://colorbrewer2.org/

CulturalAnalytics


http://r-forge.r-project.org/projects/rca/

Cytoscape


http://www.cytoscape.org/

D3.js


http://mbostock.github.com/d3/

Diagram.ly


https://www.draw.io

Dundas


http://www.dundas.com/dashboard/

Exhibit 3.0


http://www.simile-widgets.org/exhibit3/

Flare


http://flare.prefuse.org/

GapVis


http://nrabinowitz.github.com/gapvis/

GeoNames


http://www.geonames.org/

Gephi


http://gephi.org/

Gliffy


http://www.gliffy.com/

GPS Visualizer


http://www.gpsvisualizer.com/

Graphviz


http://www.graphviz.org/

IBM Many Eyes


http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/

ImageMagik


http://www.imagemagick.org/

ImagePlot


http://lab.softwarestudies.com/p/imageplot.html

Improvise


http://www.cs.ou.edu/~weaver/improvise/index.html

JavaScript InfoVis Toolkit


http://thejit.org/

Juxta


http://www.juxtasoftware.org/

Kaleidoscope 2.0


http://www.kaleidoscopeapp.com/

Leximancer


https://www.leximancer.com/

Meld


http://meldmerge.org/

Mercury Amira


http://www.vsg3d.com/amira/overview

MMax2


http://mmax2.net

MONK workbench


https://monk.library.illinois.edu/cic/public/
Microsoft PowerPoint

http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/

Neatline


http://neatline.wordpress.com/

OmniGraffle


http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/

Open GRASS


http://grass.osgeo.org/

OpendTect


http://opendtect.org/index.php

OpenRefine


http://openrefine.org/

Orange


http://orange.biolab.si/

ORBIS


http://orbis.stanford.edu/

Pattern


http://www.clips.ua.ac.be/pages/pattern

PhiloGL


http://www.senchalabs.org/philogl/

Processing


http://processing.org/

Protovis


http://mbostock.github.com/protovis/

Quantum GIS


http://www.qgis.org/

Scalar


http://scalar.usc.edu/anvc/?page_id=6

Sci2 Tool


https://sci2.cns.iu.edu/

SepiaTown


http://sepiatown.com/


TagCrowd


http://www.tagcrowd.com/

Text 2 Mind Map


http://www.text2mindmap.com/

TexTexture


http://textexture.com/

Timeflow


http://flowingmedia.com/timeflow.html

TimeGlider


http://timeglider.com/

Timeline JS


http://timeline.verite.co/


TimeRime


http://www.timerime.com/

TurnTool


http://www.turntool.com/

TXM


https://sourceforge.net/projects/txm

Vérité TImeline


http://timeline.verite.co/

Viewshare


http://viewshare.org

visual.ly


http://visual.ly/

VisualEyes


http://www.viseyes.org/

Voyant Tools


http://voyant-tools.org/

Voyeur Tools


http://voyeurtools.org/

WEAVE


http://oicweave.org/

Weka


http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

WordCruncher


http://www.wordcruncher.com/

Xalan


http://xalan.apache.org/

yED Graph


http://www.yworks.com/en/index.html

Yutzu


http://www.yutzu.com/

Zoho


http://www.zoho.com/creator/

Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις