Πως γράφουμε περίληψη;

Η ακόλουθη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει για την προετοιμασία και τη συγγραφή της περίληψης:
  • Βήμα 1ο: Εξετάζουμε τον τίτλο του κειμένου, το είδος του, τον χρόνο και το μέσο δημοσίευσής του καθώς και την ιδιότητα του συγγραφέα. 
  • Βήμα 2ο: Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο με στόχο τη συνολική κατανόηση και σημειώνουμε πιθανές άγνωστες λέξεις. Διερευνούμε το βασικό θέμα του, το πρόβλημα που θέτει ο συγγραφέας και τη θέση που παίρνει σε σχέση με αυτό. 
  • Βήμα 3ο: Διαβάζουμε ξανά το κείμενο, αυτή τη φορά ανά παράγραφο, επισημαίνουμε τις βασικές ιδέες του κειμένου και στη συνέχεια τις παραφράζουμε και τις πυκνώνουμε. 
  • Βήμα 4ο: Εξετάζουμε την οργάνωση του ευρύτερου κειμένου, τη συλλογιστική πορεία και τις ενέργειες του συγγραφέα. Εντοπίζουμε τους τρόπους ανάπτυξης των παραγράφων και τους δείκτες συνοχής. 
  • Βήμα 5ο: Γράφουμε την περίληψη.

Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη;

Σχετικά με τον τρόπο γραφής της περίληψης πρέπει να προσέξουμε τα εξής:
  • Να αποφεύγουμε την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση δίνοντας σε σωστή αναλογία τις γενικές θέσεις και τα συγκεκριμένα παραδείγματα.
  • Να μην προσπαθούμε να μιμηθούμε το ύφος του συγγραφέα, που ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικό από το δικό μας. Γενικά αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτούσιες φράσεις του κειμένου. Στις περιπτώσεις που η περίληψη μας είναι εκτενής ή όταν το κείμενο από το οποίο προέρχεται η περίληψη περιέχει ορολογία, μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε στην περίληψη μας ορισμένες χαρακτηριστικές λέξεις /φράσεις. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να ενσωματωθούν οι λέξεις /φράσεις αυτές στο δικό μας κείμενο.
  • Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί, απέχοντας από κάθε είδους σχολιασμό, επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του αρχικού κειμένου.
  • Να έχουμε υπόψη μας ότι η έκταση της περίληψης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι: η έκταση και η ποιότητα (συνοχή, ενότητα, οργάνωση) του κειμένου που συνοψίζουμε, ο σκοπός για τον οποίο γράφουμε, η κριτική και η αφαιρετική μας ικανότητα.
  • Να κατανοήσουμε ότι ο σκοπός για τον οποίο γράφουμε την περίληψη επηρεάζει το λόγο μας, ανάλογα δηλαδή με το ποιος γράφει, σε ποιον απευθύνεται και για ποιο σκοπό μπορεί να έχουμε επίπεδο λόγου οικείο, περισσότερο επίσημο κ.ο.κ. Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνούμε ότι η περίληψη είναι μια προσωπική δημιουργία που σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να προδίδει το πνεύμα του συγγραφέα.

πως γράφουμε περίληψη - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις