Οι εγγραφές άρχισαν για Cambridge English, ECCE, ECPE: November-December 2018


The written test for the November-December 2018 Cambridge English, MLA ECCE and ECPE paper-based examinations will be conducted as follows:
ΕxaminationDateΕxam feesRegistration Period
Young Learners English (YLE)November 25, 201860 €5/9 - 5/10/2018
KET for SchoolsNovember 24, 201875 € 5/9 - 5/10/2018
PET for SchoolsNovember 24, 201885 €  5/9 - 5/10/2018
FCE for SchoolsDecember 1, 2018165 € 5/9 - 5/10/2018
CAEΝοvember 24, 2018165 € 5/9 - 5/10/2018
CPEDecember 2, 2018185 € 5/9 - 5/10/2018
BEC PreliminaryNovember 24, 2018120 €5/9 - 5/10/2018
BEC VantageDecember 1, 2018180 €5/9 - 5/10/2018
BEC HigherNovember 17, 2018190 €5/9 - 5/10/2018
TKT Module 1-2-3November 25, 201850 €5/9 - 5/10/2018

Examination                       DateExam feesRegistration Period
ECCEDecember 8, 2018160€  5/9 - 1/10/2018

ECPEDecember 9, 2018180€   5/9 - 1/10/2018
METView all dates and cities where the examinations are administered.140€   4 weeks before the examination date. (Minimum number of candidates applies.)
MYLE Bronze, Silver, GoldNovember 10, 201860€     5/9 - 1/10/2018Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο στη Αγγλική Γλώσσα B2
Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο στη Αγγλική Γλώσσα B2Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις