Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί, 2018

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Τα θέματα των έργων του Ρέμπραντ είναι μόνο κοσμικά.
β. Ο Βιβάλντι έμεινε γνωστός στην Ιστορία της Μουσικής για τη σύνθεση της συμφωνίας αρ. 9.
γ. Το έργο του Μανέ «Το Γεύμα στη Χλόη» εκτέθηκε στην «Έκθεση των Απορριφθέντων».
δ. Ο Ροντέν στα έργα του ακολουθεί την έννοια του «ατέλειωτου».
ε. Σύμφωνα με την αρχή σχεδιασμού που παγιώθηκε στο Μπαουχάουζ, η μορφή ενός αντικειμένου θα έπρεπε να ακολουθεί τη λειτουργία του.
Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ο όρος Ιμπρεσιονισμός οφείλεται στον τίτλο ενός πίνακα του:
α. Μανέ
β. Μονέ
γ. Ρενουάρ
δ. Πισαρό

2. Το Κρύσταλ Πάλας κατασκευάστηκε από: 
α. γυαλί και τσιμέντο 
β. γυαλί και πλαστικό
γ. χυτοσίδηρο και ξύλο
δ. χυτοσίδηρο και γυαλί
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένας αριθμός από τη στήλη Β περισσεύει.

ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
1.       Το βουνό Σαιντ  Βικτουάρ
 α.
Μανέ
2.       Το μάθημα ανατομίας του Δρος  Tulp
β.
Πάξτον
3.       ∆ρομάκι
  γ.
Ροντέν
4.    Η εκτέλεση του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού
  δ.
Σεζάν
5.       Κρύσταλ Πάλας
  ε.
Ρέμπραντ

  στ.
Βερμέερ
Μονάδες 10 

Β2. Να αντιγράψετε τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, επιλέγοντας από τα παρακάτω:
∆ημοτικού Σχολείου στα Πευκάκια, αντικείμενο, Ροζ, γεφυρώσει, Γαλάζια, κλειστός, εικόνα, μεγαλώσει, ανοικτός, Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

α) Ο χώρος της αναπαράστασης στα έργα του Βερμέερ είναι ............... .
β) Ο Σεζάν επιδίωξε να δει τον κόσμο ως ................ .
γ) Στη ............... περίοδο ο Πικάσο δημιουργεί έργα με απαισιόδοξο κλίμα.
δ) Βασική φιλοδοξία της Σχολής του Μπαουχάουζ ήταν να ............... το χάσμα ανάμεσα στην χειροποίητη και τη βιομηχανική παραγωγή.
ε) Η μεγάλη στροφή του Πικιώνη προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική εμφανίζεται στο κτίριο του ............... .
Μονάδες 15


ΘΕΜΑ Γ
Γ1. ∆ίνεται ο πίνακας του Τάρνερ «Η Ακρόπολη των Αθηνών».

α) Ποια ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του πίνακα; (μον. 5) 
β) Ποια είναι η αλληγορία του έργου (μον. 3) και πώς αποδίδεται από τον καλλιτέχνη (μον. 6);
γ) Πώς αντιλαμβάνεται και πώς αξιοποιεί ο καλλιτέχνης τα αρχαία μνημεία της Αθήνας, σε σύγκριση με τους περιηγητές του προηγούμενου αιώνα; (μον. 6)
δ) Με ποιον τρόπο εργάστηκε ο ζωγράφος για τη δημιουργία του έργου; (μον. 5)
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ ∆
∆1. ∆ίνονται δύο αντιπροσωπευτικά έργα της νεοελληνικής τέχνης του 19ου αιώνα των Ν. Γύζη (εικόνα Α) και Γ. Χαλεπά (εικόνα Β).

Α. 
Β. 

α) Σε ποιο κλίμα κινήθηκε η νεοελληνική τέχνη του 19ου αιώνα (μον. 4) και από πού αντλεί τα θέματά της (μον. 3);
β) Ποια είναι η μορφή στο έργο του Ν. Γύζη (μον. 3) και πώς εικονογραφείται (μον. 7);
γ) Ποια είναι η μορφή στο έργο του Γ. Χαλεπά (μον. 3)  και πώς απεικονίζεται (μον. 5);
Μονάδες 25


Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις