My iTutoring - Ιδιαίτερα Μαθήματα

My iTutoring - Ιδιαίτερα Μαθήματα Εξατομικευμένη Υποστήριξη σε μαθητές και ενήλικες Ιωάννης Κ. Τζωρτζακάκης TESOL, BA, BA (Hons), MA, MSc.| ΑΦΜ: 104927229, ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κόκκινος Πύργος, 70200 Πιστοποιημένος για κατ’ οίκον διδασκαλία καθηγητής, Φιλόλογος (ΠΕ02) και Αγγλικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (57806/2016). Με επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εγγεγραμμένος στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (148851/Δ5/30-12-05).
Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Κόκκινο Πύργο; Ναι ! Private lessons (home-based and / or online) ! 
Ενδιαφέρεστε για:
Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία της ΤέχνηςΙδιαίτερα Μαθήματα Φιλολογικών Μαθημάτων (Γυμνασίου και Λυκείου); Προετοιμασία για Πανελλήνιες; Αγγλικά για ΕνήλικεςΕνδιαφέρεστε για Αγγλικά για Ενήλικες; Όλα τα διπλώματα. Όλα τα επίπεδα.Αγγλικά για τον Τουρισμό; Αγγλικά για τις επαγγελματικές σας ανάγκες;Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς;  Greek for foreignersAre you a …
News and Updates / Νέες Αναρτήσεις

AP Art History - Content Area 4: Later Europe and Americas 1750-1980 C.E.


From the mid-1700s to 1980 C.E., Europe and the Americas experienced rapid change and innovation. Art existed in the context of dramatic events such as industrialization, urbanization, economic upheaval, migrations, and wars. Countries and governments were re-formed; women’s and civil rights’ movements catalyzed social change. Artists assumed new roles in society. Styles of art proliferated and often gave rise to artistic movements. Art and architecture exhibited a diversity of styles, forming an array of “isms.” Works of art took on new roles and functions in society and were experienced by audiences in new ways. Art of this era often proved challenging for audiences and patrons to immediately understand.
99. Portrait of Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel Cabrera
100. A Philosopher Giving a Lecture on the Orrery, Joseph Wright of Derby
101. The Swing, Jean-Honoré Fragonard
102. Monticello, Thomas Jefferson
103. The Oath of the Horatii, Jacques-Louis David
104. George Washington, Jean-Antoine Houdon
105. Self-Portrait, Elisabeth Louise Vigée-LeBrun
106. Y no hai remedio (And There's Nothing to Be Done), from Los Desastres de la Guerra (The Disasters of War), plate 15, Francesco de Goya
107. La Grande Odalisque, Jean-Auguste-Dominique Ingres 108. Liberty Leading the People, Eugène Delacroix
109. View from Mount Holyoke, Northampton, Massachusetts, after a Thunderstorm—The Oxbow, Thomas Cole
110. Still Life in Studio, Louis-Jacques-Mandé Daguerre
111. Slave Ship (Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On), Joseph Mallord William Turner
112. Palace of Westminster (Houses of Parliament), Charles Barry, A.W.N. Pugin
113. The Stonebreakers, Gustave Courbet
114. Nadar elevating Photography to Art, Honoré Daumier
115. Olympia, Édouard Manet
116. The Saint-Lazare Station, Claude Monet
117. The Horse in Motion, Eadweard Muybridge
118. The Valley of Mexico from the Hillside of Santa Isabel, José María Velasco
119. The Burghers of Calais, Auguste Rodin
120. The Starry Night, Vincent van Gogh
121. The Coiffure, Mary Cassatt
122. The Scream, Edvard Munch
123. Where do we come from? What are we? Where are we going?, Paul Gauguin
124. Carson, Pirie, Scott and Company Building, Louis Sullivan
125. Mont Sainte-Victoire, Paul Cézanne
126. Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso
127. The Steerage, Alfred Stieglitz
128. The Kiss, Gustav Klimt
129. The Kiss, Constantin Brancusi
130. The Portuguese, Georges Braque
131. The Goldfish, Henri Matisse
132. Improvisation 28 (second version), Vasily Kandinsky
133. Self-Portrait as a Soldier, Ernst Ludwig Kirchner
134. Memorial Sheet of Karl Liebknecht, Käthe Kollwitz
135. Villa Savoye, Le Corbusier
136. Composition with Red, Blue and Yellow, Piet Mondrian
137. Illustration from The Results of the First Five-Year Plan, Varvara Stepanova
138. Object (Le Déjeuner en fourrure), Meret Oppenheim
139. Fallingwater, Frank Lloyd Wright
140. The Two Fridas, Frida Kahlo
141. The Migration of the Negro, Panel no. 49, Jacob Lawrence
142. The Jungle, Wilfredo Lam
143. Dream of a Sunday Afternoon in Alameda Central Park, Diego Rivera
144. Fountain, Marcel Duchamp
145. Woman I, Willem de Kooning
146. Seagram Building, Ludwig Mies van der Rohe, Philip Johnson
147. Marilyn Diptych, Andy Warhol
148. Narcissus garden, Yayoi Kusama
149. The Bay, Helen Frankenthaler
150. Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks, Claes Oldenburg
151. Spiral Jetty, Robert Smithson
152. House in New Castle County, Robert Ventura, John Rausch and Denise Scott Brown

Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Popular Posts

Congratulations - Συγχαρητήρια !

Greek Language Course and Holidays in Crete

Book your ECCE and ECPE Screening Tests

Ταχύρυθμα Εντατικά Μαθήματα Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς και Ειδικούς Σκοπούς

My iTutoring - Ιδιαίτερα Μαθήματα

My iTutoring live on Google Play Store

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, 2018

Νεοελληνική Γλώσσα, 2018

Subjects / Θέματα

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία

Show more

My iTutoring App