LECTIO XI: Hannibal, dux Carthaginiensis

Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑHannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt.

Ασκήσεις για προχωρημένους


ΑΣΚΗΣΗ I
Στις παρακάτω προτάσεις να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου αυτό είναι δυνατό.
 • (Hannibal) apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit.
 • Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.
 • Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.
 • Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit.

ΑΣΚΗΣΗ II
«Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.» : Να αναλυθεί η επιθετική μετοχή natus σε δευτερεύουσα πρόταση.


ΑΣΚΗΣΗ III
[…] quae Italiam ab Gallia seiungunt: να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή.

ΑΣΚΗΣΗ IV
Hannibal omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit:
α) Να ξαναγράψετε την περίοδο τρέποντας την πρώτη κύρια πρόταση σε δευτερεύουσα χρονική, εισαγόμενη με τον ιστορικό/διηγηματικό cum, που να εκφράζει το προτερόχρονο σε σχέση με την κύρια πρόταση.
β) να ξαναγράψετε την περίοδο συμπτύσσοντας την χρονική πρόταση σε χρονική μετοχή.

ΑΣΚΗΣΗ V
In Italia, in Africam:
Να αναγνωρίσετε τους προσδιορισμούς του τόπου και να αποδώσετε τις ίδιες επιρρηματικές έννοιες αντικαθιστώντας τους παραπάνω τύπους με τα Roma, Athenae.
ΑΣΚΗΣΗ VI
Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που βρίσκονται σε παρένθεση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 • Hannibal cum …………………….. (multi milites) Alpes transiit.
 • Postquam Hannibal Alpes ……………………. (transeo), Romanos vicit.
 • Carthaginienses ………………………(Romani) victi sunt.
 • Ubi Hannibal Romanos ……………. (vinco), ……………………… (Africa) rediit.
 • Cum (ιστορ. διηγημ.) Hannibal Romanos ……………. (vinco), ……………………… (Carthago) rediit.
ΑΣΚΗΣΗ VII
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους.
 • expedivit: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα.
 • transiit: αιτιατική του σουπίνου και της μετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο γένος.
 • seiungunt: γενική πληθυντικού της μετοχής του μέλλοντα στο ίδιο γένος.
 • natus: απαρέμφατο μέλλοντα (να λάβετε υπ’ όψιν σας το υποκείμενο).
 • profligavit: γενική πληθυντικού του γερουνδιακού στο ουδέτερο γένος.
 • componere: απαρέμφατα μέλλοντα και παρακειμένου και στις 2 φωνές (να λάβετε υπ’ όψιν σας το υποκείμενο, όπου χρειάζεται).
ΑΣΚΗΣΗ VIII
pavidus: να γράψετε τους 3 βαθμούς του επιρρήματος που προέρχεται από το επίθετο.

Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις