ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

Δείτε την παρακάτω σελίδα :

http://www.neo.gr/website/sapiens1/index2.htm 

Φίλες και φίλοι,

Στη σελίδα αυτή προσφέρονται διαγωνίσματα για τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου και Λυκείου και σε κάποιες περιπτώσεις ενδεικτικές απαντήσεις γι’ αυτά. Το σύνολο των αρχείων είναι έγγραφα doc συμπιεσμένα με το πρόγραμμα WinZip. Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το προσφερόμενο υλικό, να το εκτυπώσετε ή απλώς να το αναγνώσετε. Τα διαγωνίσματα είναι ταξινομημένα με βάση την τάξη και το είδος του μαθήματος στο οποίο αναφέρονται και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό.Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης

E-mail: sapiens@otenet.gr

http://www.neo.gr/website/sapiens/index.html


Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις